Odroczenie spłaty kredytu z powodu COVID-19 – sprawdź warunki

Koronawirus sprawia, że wielu kredytobiorców ma problem z terminowym regulowaniem rat. Banki chcąc pomóc swoim klientom, proponują im odroczenie spłaty kredytu. Mechanizm ten proponowany jest zarówno przy kredytach gotówkowych, jak i hipotecznych. Każdy bank jednak odroczenie spłaty kredytu proponuje na innych warunkach, a także ma inne wymagania w stosunku do kredytobiorców.

Na czym polega odroczenie spłaty kredytu?

Odroczenie spłaty kredytu to nic innego jak czasowe zawieszenie obowiązku regulowania rat. Banki odroczenie proponowały zawsze, jednak w wyniku pandemii koronawirusa mechanizm ten jest częściej stosowany. Kredytobiorca, który chce odłożyć spłatę rat na określony czas, musi wnioskować do banku. Zgoda lub odmowa instytucji kredytującej wynika przede wszystkim z zapisów umowy, historii spłat, właściwego uzupełnienia wniosku. Oprócz samego wniosku bankowi trzeba przedstawić stosowne dokumenty, które potwierdzą trudną sytuację finansową i nie możliwość regulowania rat. Do takich dokumentów zalicza się np. zaświadczenie z miejsca pracy czy szpitala. Największe szanse na odroczenie spłaty kredytu mają osoby do tej pory terminowo regulujące raty. Więcej szczegółów na temat spłaty kredytu, znajdziesz w tym artykule.

Odroczenie spłaty kredytu a koronawirus

Tymczasowe odroczenie płatności rat to jeden z punktów planu ratunkowego przedstawionego przez banki kredytobiorcom. W związku z zaistniałą sytuacją o odroczenie wnioskować będzie można bez wizyt w placówce – telefonicznie lub przez Internet. Banki zapowiedziały też, że nie będą pobierać dodatkowych opłat i prowizji od klientów występujących o prolongatę kredytu.

Sprawdź, czy wakacje kredytowe to dobry sposób na odroczenie spłaty w czasie kryzysu.

Kredytobiorcy muszą jednak pamiętać, że do odroczenia nie dojdzie automatycznie. Aby bank mógł go udzielić, należy złożyć stosowny wniosek (w niektórych sytuacjach z dodatkowymi dokumentami). To, na jakich zasadach i jakie są warunki uzyskania prolongaty rat kredytowych, zależy od danego banku. Często szczegóły dotyczące warunków zawieszenia spłaty kredytu zawarte są w umowie kredytowej podpisanej z bankiem.

Warunki odroczenia kredytu w poszczególnych bankach

Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych banków oraz warunki na jakich można uzyskać odroczenie spłaty kredytu:

  • mBank umożliwia zawieszenie spłaty na okres maksymalnie 6 miesięcy; w tym czasie odroczony zostanie obowiązek spłaty części kapitałowej raty, odsetki nadal będzie trzeba płacić; o tzw. wakacje kredytowe wnioskować mogą zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
  • Bank Pekao – maksymalny okres odroczenia spłaty kredytu wynosi 3 miesiące; bank proponuje brak spłaty lub spłatę wyłącznie rat kapitałowych, a także wydłużenie okresu spłaty; podjęte działania dotyczą zarówno umów kredytowych, jak i leasingowych oraz faktoringowych.
  • PKO BP – możliwości, jakie daje bank to brak spłaty przez okres 3 miesięcy lub możliwość wydłużenia okresu spłaty o maksymalnie 3 miesiące.
  • ING Bank Śląski – daje swoim klientom możliwość zawieszania spłaty kredytu na okres 6 miesięcy; mechanizmy zastosowane w celu pomocy klientom to brak spłaty, wydłużenie okresu spłaty.
  • Raiffeisen Bank International – o odroczenie spłaty można starać się na okres maksymalnie 3 miesięcy, jednocześnie bank wydłuża okres spłaty zobowiązania.
  • Santander Bank Polska – odroczenie spłaty kredytu jest możliwe na 6 miesięcy dla kredytów hipotecznych i gotówkowych; uzyskanie zgody na prolongatę nie jest jednoznaczne z wydłużeniem czasu spłaty – ten w Santander Bank Polska nie ulega zmianie.
  • Alior Bank – bank daje możliwość zawieszania rat kapitałowych na 6 miesięcy lub kapitałowo – odsetkowych na 3 miesiące; okres spłaty przy odroczeniu kredytu ulega wydłużeniu.

Informacje o maksymalnym okresie zawieszenia spłat, a także formach spłaty w trakcie wakacji kredytowych znajdują się na stronie www każdego banku. Proponowane warianty różnią się od siebie w zależności od instytucji, dlatego przed złożeniem wniosku, warto sprawdzić oferowane warunki.

Secured By miniOrange