Jak umowa chwilówki chroni pożyczkobiorcę

Umowa o pożyczkę jest najważniejszym dokumentem. To ona określa warunki, na jakich pożycza się pieniądze od parabanku. Reguluje ona wszystkie zasady współpracy na linii pożyczkodawca-pożyczkobiorca. Jej zapisy mają nie tylko określać zasady i terminy spłaty długu, ale także i chronić jedną i drugą stronę umowy. Jak umowa chwilówki chroni pożyczkobiorcę?

14 dni na odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku każdy klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Przepis ten obowiązuje również banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe, które udzielają chwilówek. Oznacza to, że do 14 dni od daty zawarcia umowy można ją zerwać i zrezygnować z pożyczki. Trzeba jednak pamiętać, że prawo to odnosi się tylko do takich pożyczek, które można nazwać kredytem konsumenckim. Są one objęte oprocentowaniem i innymi kosztami oraz udzielone na podstawie umowy pisemnej.

Odstąpienie od umowy chwilówki nie jest powiązane z żadnymi dodatkowymi kosztami. Klient jest jednak zobowiązany do zwrotu pożyczonej kwoty oraz odsetek, które zostały naliczone za okres od dnia wypłaty środków do momentu ich zwrotu.

Zobacz jakie są rodzaje kredytów dla osób fizycznych i jaka jest różnica między kredytem a pożyczką.

Umowa chwilówki a całkowite koszty pożyczki

Zgodnie z polskim prawem umowa chwilówki powinna wskazywać pożyczkobiorcy wszystkie koszty, jakie musi on ponieść w wyniku zaciągnięcia długu. Parabank nie może zataić żadnych opłat czy dodatkowych kosztów. Informacja na ten temat zawarta jest w RRSO.  Koszty pożyczki zawarte w umowie nie mogą być też wyższe niż ustalone przez prawo limity np. dotyczące maksymalnego oprocentowania pożyczki czy kosztów pozaodsetkowych chwilówki.

Zobacz również również co powinna zawierać umowa kredytu gotówkowego.

Wcześniejszy zwrot pożyczki

Kolejnym obowiązkowym punktem każdej umowy chwilówki jest zapis mówiący o tym, że pożyczkobiorca swoje zobowiązanie może spłacić wcześniej. Dokument podpisywany z firmą pożyczkową powinien nie tylko informować o takim prawie, ale także i o tym, na jakich zasadach można dokonać wcześniejszej spłaty chwilówki.

Sprawdź również jak skonsolidować nadmierną ilość chwilówek.

Prawo do reklamacji

Umowa chwilówki chroni interesy pożyczkobiorcy, dając mu również prawo do składania reklamacji. Jest ona możliwa, jeśli firma pożyczkowa nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. W umowie powinny znaleźć się zapisy mówiące o tym, jaki jest tryb składania reklamacji, sposób oraz czas jej rozpatrzenia.

Klauzule niedozwolone w umowie chwilówki

W umowie pożyczki parabanki nie mogą stosować klauzul niedozwolonych. Są one sprzeczne z prawem i działają na niekorzyść klienta, godząc w jego interesy i narażając go na szkodę. Jako takie uznaje się te, które nie są zgodne z tak zwanymi kazusami, czyli nieskodyfikowanymi, ale utartymi sposobami postępowania w różnych dziedzinach. Nieprzestrzeganie ich może naruszać dobre obyczaje lub też godność konsumenta. Klauzule niedozwolone w umowie chwilówki to np.:

  • prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy,
  • brak obowiązku informacyjnego,
  • stosowanie ogólnej lub minimalnej tabeli opłat i prowizji.
Secured By miniOrange