Termin zapłaty odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe są interesującym zagadnieniem z zakresu finansów oraz bankowości. Nie każdy jednak jest w tej kwestii wystarczająco obeznany. W tym wpisie zajmiemy się terminem zapłaty odsetek ustawowych, który zależy od różnych czynników, jednak podlega pewnym regulacjom.

Czym są odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe są formą odszkodowania za opóźnienie w spłacaniu należności finansowych. Stosuje się je, ponieważ w tym przypadku na wierzycielu nie ciąży obowiązek wykazywania poniesionych strat. Nie występują więc tutaj kosztowne procedury dowodowe. Trzeba przyznać, że to spore ułatwienie od strony formalnej. Odsetki ustawowe mogą uzyskać zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie którzy nie prowadzą własnej firmy.

Co z terminem zapłaty wierzytelności?

Naliczanie odsetek rozpoczynamy w dniu, który nastąpił po dniu będącym ostatecznym terminem zapłaty należności. Koniec naliczania odsetek następuje natomiast wtedy, gdy dana osoba spłaci zobowiązanie. Przykładowo, termin zapłaty to 6 kwietnia, a nasz klient zapłacił 14 kwietnia. Odsetki ustawowe naliczamy więc od 7 kwietnia do 14 kwietnia i ich suma to kwota za 8 dni. Należy jednak pamiętać, że jeśli termin spłaty wypada akurat w dzień ustawowo wolny od pracy, to faktycznym terminem jest najbliższy dzień roboczy.

Warto również pamiętać, że osoby, które nie spłacają swoich zobowiązań na czas będą figurować na listach BIK i KRD, co negatywnie wpłynie na ich historię kredytową.

A jak wygląda kwestia z odsetkami umownymi?

Podczas podpisywania umowy można także zastrzec w niej obowiązywanie odsetek umownych. Są one określane np. procentowo. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli wysokość tych odsetek przewyższy wysokość odsetek maksymalnych, to zostają naliczone właśnie odsetki maksymalne. Ile wynoszą? Jest to dokładnie dwukrotność odsetek ustawowych, tak wynika z kodeksu cywilnego, konkretnie z artykułu 359.

Secured By miniOrange