Sposoby zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego

W zdecydowanej większości przypadków banki nie oczekują zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego. Może jednak zdarzyć się tak, że w danym przypadku postanowią jednak zastosować zabezpieczenie. Pojawia się więc pytanie jakie są stosowane obecnie metody zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego. Co banki dzisiaj maja w tym wypadku do dyspozycji?

Poręczenie

Obecnie najczęściej wybierany sposób zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego. Taki rodzaj zabezpieczenia wybierany jest przez banki wówczas, kiedy kredytobiorca nie ma zbyt wysokiej zdolności kredytowej. W przypadku poręczenia osoba trzecia wyraża zgodę na spłatę zobowiązania wówczas, kiedy kredytobiorca przestanie to robić.

Ubezpieczenie kredytu

W tym wypadku część ryzyka związanego ze spłatą kredytu przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli składki na ubezpieczenie będą płacone regularnie, w przypadku trudności ze spłatą kredytu obowiązek regulowania należności wobec banku przejmuje ubezpieczyciel. Bez wątpienia jest to bardzo dobra forma ubezpieczenia kredytu konsumpcyjnego, która naprawdę się opłata.

Weksel

To nic innego, jak swojego rodzaju przyrzeczenie, że określona suma zostanie spłacona w podanym terminie. W przypadku zabezpieczenia kredytu weksel ma postać in blanco. Puste pozostaje miejsce na kwotę. Bank wpisuje ją sam w zależności od wysokości zadłużenia, która pozostała do spłaty.

Kaucja

W umowie zostaje określona kwota, którą należy wpłacić do banku. Jeżeli nie będziemy terminowo regulować swoich należności, kaucja zostaje przejęta przez bank celem pokrycia zobowiązania. W przypadku spłacania kolejnych rat terminowo kaucja zostanie nam zwrócona po zakończeniu okresu kredytowania. Wielu specjalistów podkreśla, że jest to naprawdę dobry sposób zabezpieczenia kredytu.

Wymienione sposoby zabezpieczenia kredytu w przypadku kredytów konsumpcyjnych nie są stosowane zbyt często. Nie oznacza to jednak, że nie ma banku, który nie decyduje się na zastosowanie zabezpieczenia. Wszak banki robią wszystko, aby bronić jak najlepiej swoich interesów. A zabezpieczenie jest właśnie jednym ze sposobów.

Secured By miniOrange