Spłata kredytu gotówkowego – ile i jak

Spłata kredytu gotówkowego następuje na zasadach określonych w umowie z bankiem. Rozłożona jest ona na raty, które uiszcza się co miesiąc. Banki wymagają, aby raty regulować, przelewając wymaganą kwotę z rachunku bieżącego na ten wskazany w umowie. Co jeszcze trzeba wiedzieć o spłacie kredytu gotówkowego?

Jak spłacać kredyt gotówkowy?

Warunki spłaty kredytu gotówkowego zawsze w szczegółach określa umowa kredytowa z bankiem. Mówi ona, w jakim terminie należy płacić raty oraz jaka jest ich wysokość. Umowa określa też, jakie będą konsekwencje braku spłaty zobowiązania w terminie. Wobec nierzetelnych kredytobiorców banki i firmy pożyczkowe mogą zastosować rozmaite narzędzia windykacyjne np. naliczanie karnych odsetek, monity i ponaglenia, windykację zewnętrzną, a w ostateczności pozew sądowy. To, dlatego terminowa spłata kredytu gotówkowego jest bardzo ważna. Pozwoli ona uniknąć przykrych konsekwencji, a także uchronić się przed negatywną historią kredytową. Więcej informacji na temat historii kredytowej, znajduje się w tym artykule.

Problemy ze spłatą kredytu gotówkowego

W przypadku problemów ze spłatą kredytu gotówkowego, warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem i próbować znaleźć rozwiązanie zadowalające obydwie strony. Unikanie odpowiedzialności i „ukrywanie” się przed bankiem tylko pogarsza sytuacją zalegającego w spłacie kredytobiorcy. Rozwiązania, jakie może zastosować bank to np. prolongata, czyli odroczenie spłaty raty lub całości zobowiązania, są to tzw. wakacje kredytowe. Prolongatę kredytu gotówkowego najczęściej stosuje się w przypadku nieoczekiwanych wypadków życiowych np. utraty pracy czy nagłej choroby. Narzędzie to pozwala na zamrożenie spłaty lub opłacanie tylko odsetek, a nie raty kapitałowej. O taką pomoc może się starać każdy, jednak pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Bank zawsze bierze pod uwagę aktualną sytuację kredytobiorcy. Innym rozwiązanie w przypadku problemów ze spłatą kredytu gotówkowego jest karencja, czyli zawieszenia części kapitałowej raty kredytu, co oznacza, że kredytobiorca posiadający karencję spłaca comiesięcznie część odsetkową.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Zgodnie z prawem każdy bank lub firma pożyczkowa musi dać swoim klientom możliwość wcześniejszej spłaty długu. Jednorazowo można spłacić tylko część lub całość zaciągniętego kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach wcześniejsza spłata nie jest korzystna, ponieważ bank może pobrać dodatkową opłatę. Jednocześnie wcześniejsze uregulowanie długu oznacza, że kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty kredytu np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia itp.

Ile wynoszą raty kredytu gotówkowego?

Wysokość comiesięcznej raty ustalana jest przez bank. Rata zawsze składa się z części kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytu gotówkowego ze zmiennym oprocentowaniem wysokość rat uzależniona jest od wysokości stopy procentowej ustalanej przez NBP. Im stopa wyższa, tym wyższa jest comiesięczna rata. Do aktualizacji wysokości raty dochodzi raz na 3 miesiące. Więcej na temat oprocentowania kredytu znajdziesz w artykule  – Oprocentowanie kredytu gotówkowego – najważniejsze informacje.

Secured By miniOrange